PRISER OCH UTMÄRKELSER

 

Du som tävlar för Karlsborgs brukshundklubb kan ansöka om ett antal priser och utmärkelser. Samtliga priser delas ut på årsmötet.

 

SBK:s Hundförarmärke; finns att få i guld, silver eller brons beroende på den sökandes tävlingsmeriter.

 

Brons: Godkänt resultat i lägre klass vid bruksprov eller 1:a pris i lydnadsklass 1.

 

Silver: Godkänt resultat i elitklass vid bruksprov eller 1:a pris i lydnadsklass 2

 

Guld: 10 gånger uppfyllt fordringarna för certifikatpoäng i elitklass vid bruksprov eller 10 gånger erövrat 1:a pris i lydnadsklass 3.

 

Efter kontroll av den sökandes uppgifter, fattar klubben beslut om tilldelning. Observera att klubben bekostar detta märke!

 

Marhöjs Vp. Bruks; är skänkt av Mari-Anne Thorén, kennel Marhöjs. Priset utdelas till den tävlande som under ett kalenderår haft högsta procentuella snitt i tre tävlingar i någon av bruksgrenarna. Tävlande som har tre inteckningar i priset erövrar detta för alltid.

 

Marhöjs Vp. Lydnad; är skänkt av Mari-Anne Thorén, kennel Marhöjs. Priset utdelas till den tävlande som under ett kalenderår haft högsta procentuella snitt i tre tävlingar i lydnadsklass. Tävlande som har tre inteckningar i priset erövrar detta för alltid.

 

Bizzes Buckla Vp. Bruks; är skänkt av Anna Eklund. Priset utdelas till den tävlande som under ett kalen-derår haft högst totalpoäng i appellklass (spår, sök eller rapport), - skulle två ekipage ha samma totalpoäng utdelas priset till den tävlande med högst poäng i specialmomentet. Priset skall ständigt vandra i klubben.

 

Championplakett; utdelas till de ekipage som under året erövrat championat i någon officiell tävlingsgren.

 

Information om hur du ansöker, sista ansökningsdatum mm. läggs ut på hemsidan vid årets slut.