Tävlingslydnad fortsättningskurs

 

Kursen vänder sig till dig som ska tävla framför allt i lydnadsklass men vi går vid önskemål även igenom lydnadsmomenten i appellklass.

 

Här kan du fördjupa dina momentkunskaper och komma vidare genom tävlingsklasserna. På kursen tränar vi mot individuella mål i den klass du befinner dig. Vi finslipar momenten till tävlingsmässigt utförande och tittar på hur du kan bygga ihop dem till ett helt tävlingsprogram. Vi jobbar med tävlingsmässig kommendering och störningsträning. Vi pratar om regler och tävlingsmässiga förberedelser.

 

Vi jobbar med positiv inlärning och belöningsbaserade metoder, så du som går kursen ska vid varje kurstillfälle ta med godis och leksak till hunden.

 

Förkunskaper: Kursen är öppen för dig som tidigare har gått ”Tävlingslydnad grundkurs” och har kännedom om och kan genomföra de flesta moment som ingår i startklass lydnad/appellklass bruksprov eller för dig som redan börjat tävla och som lägst startat i lydnadens startklass eller på bruksprov appellklass. Du kan också ha tidigare tävlingsvana med en annan hund och vara startklar för någon av ovanstående klasser eller högre (i lydnaden).

 

Observera att i denna kurs måste du kunna ha din hund lös bland andra hundar då vi tränar gruppmoment samt annan träning på parallella planer.

 

Kurslitteratur: Regelboken för bruks- respektive lydnadsprov som du köper själv i SBK-shopen. Kan eventuellt köpas på klubben (ta kontakt med tävlingsansvarig)

 

Instruktör: Barbro Bengtsson, SBK-instruktör. Barbro har tävlat framgångsrikt på elitnivå med ett flertal hundar på såväl lydnads- som bruksprov.

 

Kursens omfattning: 24 studietimmar (en studietimme=45 minuter) fördelat på 8 kurstillfällen.

 

Aktuella kursdatum/tider: Kursen hålls på söndagar 10.00 med start 8 april.

 

Max 6 deltagare

Anmälan: Anmäl via mail till barbrobengtsson83@hotmail.com senast 1 april. Ange namn, adress, telefonnummer, mailadress, personnummer (då vi har våra kurser i samarbete med studiefrämjandet) samt om du är ny medlem. Berätta även vad du har för hund samt vad ni har för förkunskaper/tidigare tävlingsvana.

 

Kursavgift: Kursavgiften 880:- betalas in på klubbens postgiro 135087-5 senast 1 april. Om du inte är medlem tillkommer medlemsavgift (för aktuella uppgifter se hemsidan, tag kontakt med kassören om du inte vet vilken slags medlemskap du ska lösa!) som även den skall vara betald ovanstående datum.