Tävlingsträning

 

Träning för tävlingsintresserade måndagar 18.00 vid klubbstugan, Tallåsen.

Tävlingsträningen är till för dig som uppfyller minst ett av nedanstående alternativ:

* Gått minst en grundläggande kurs i tävlingslydnad inriktning bruks-, lydnadsklass.

* Redan börjat tävla officiellt med din hund i bruks eller lydnadsklass eller tävlat med tidigare hundar och har en god kännedom om tävlingsmomenten.

Nytt för i år är att du första tillfället du deltar skall uppvisa medlemskort för att kunna stärka ditt medlemskap! Även giltig vaccination enligt SKK:s regler skall finnas med.

Du behöver inte föranmäla dig och det kostar 200:- /termin att delta. Detta skall vara inbetalt till klubbens postgiro 135087-5 eller via swish 1231612720 senast den dag du börjar på kamratcirkeln. Ange ditt namn samt ”tävlingsträning” som meddelande till betalningsmottagaren,

Om du vill delta i fler av klubbens kamratcirklar kan du även lösa årskort 600:-. Tag i så fall kontakt med Mathilda Kjellqvist, utbildningskommittén, 070-5715552.

Vid frågor kontakta tävlingsansvarig Maria Glaadh 070-5583288.