Regler gällande träning vid klubborganiserad aktivitet

När vi tränar flera tillsammans är det viktigt att alla kan känna sig trygga och att vi gör det vi kan för att minska risken att något händer.

Hundar är djur och även den snällaste hund kan bli överraskad eller rädd och reagera på ett sätt som inte alltid är så lätt att förutse.

Våra hundar har olika förutsättningar, vi har kommit olika långt i vår träning och vare sig man har en ung, lite busig hund under inlärning eller en hund där det kanske finns en problematik så ska brukshundklubben kunna erbjuda möjlighet till hjälp och träning.

Vara öppen med att det finns en problematik, att visa hänsyn och att ta ut avstånden är en väldigt bra början.

 

Hundar som stör vid träning eller annan klubborganiserad aktivitet
Vid träning där det är flera ekipage samtidigt på planen så ska den hund som stör använda långlina vid de aktiviteter det passar.

Vid träning en och en, där hund som stör är lös, ska de hundar som inte tränar/väntar på sin tur förvaras i bil eller medtagen bur.

Hund som stör ska förvaras i bil eller bur när de andra tränar.

 

Uppbindning av hundar
Inga uppbundna hundar runt klubbstugan, parkeringen(skogen runt parkeringen) eller på väg ner till planen.

Uppbunden hund ska vara under uppsikt.

Hund får inte bindas i lydnads/agilityhinder, slalom eller dyl.

 

Hundar som uppvisar oacceptabelt beteende

Som instruktör eller annan person i ansvarsposition är man skyldig att rapportera hund som under kurs, cirkel eller annan klubborganiserad aktivitet uppvisar sk. oacceptabelt beteende dvs. är hotfull mot människor och/eller annan hund.

 

Reglerna är framtagna efter kontakt med både utbildnings och tävlingsansvarig (SBK centralt) och helt efter deras rekommendationer.