Klubbens etiska policy

Bemötande

  • Visa hänsyn och respekt för alla
  • Prata MED inte Om varandra
  • Alla medlemmar är en tillgång
  • Medlemmarna är klubben

Öppenhet

  • Var öppen och ärlig

Ansvar

  • Ta ansvar för ditt ord och dina handlingar

Vår policy gäller även på sociala medier