Träningscirklar

 

Träningscirklarna är till för medlemmarna att hjälpa varann att träna, varje träningscirkel har en bestämd tid och leds av en träningsvärd. Läs mer under varje cirkel.

Nytt för i år är att du första tillfället du deltar skall uppvisa medlemskort för att kunna stärka ditt medlemskap! Även giltig vaccination enligt SKK:s regler skall finnas med.

Du behöver inte föranmäla dig och det kostar 200:- /termin att delta. Detta skall vara inbetalt till klubbens postgiro 135087-5 eller via swish 1231612720 senast den dag du börjar på kamratcirkeln. Ange ditt namn samt vilken cirkel du vill vara med på som meddelande till betalningsmottagaren.

 

Om du vill delta i fler av klubbens kamratcirklar kan du även lösa årskort 600:-. Tag i så fall kontakt med Mathilda Kjellqvist, utbildningskommittén, 070-5715552.

 

Tävlingsträning

 

Agility

 

Rallylydnad