Kamratcirkel Rallylydnad

Vi bygger och övar bankombinationer innehållande nybörjarklassens skyltar samt introducerar skyltarna som ingår i fortsättningsklassen. Man behöver inte ha som mål att tävla.

För att kunna delta bör man ha gått en nybörjarkurs i rallylydnad eller på annat sätt inhämtat kunskap om skyltarna i nybörjarklassen samt grunderna i banbyggande.

Tid och plats: tisdagar fr.o.m den 21 augusti kl 18:30 på klubben. Vi fortsätter så länge vädret tillåter.

Ingen anmälan, men vid frågor, kontakta Petra Sundgren, 073-633 47 67 eller petra.sundgren@gmail.com

Kostnad för kamratcirkeln är 200 kr/termin och ska betalas till klubben pg 135087-5 eller Swish 1231612720 innan cirkeln startar. Obs! Viktigt att ni meddelar betalningsmottagaren vilken kamratcirkel betalningen avser samt vem som betalat. Hedersmedlem deltar utan kostnad. Den som deltar i fler än en kamratcirkel kan köpa ett årskort till en kostnad av 600 kr. Cirkeldeltagaren ansvarar själv för att försäkra sig om att det finns plats i önskade kamratcirklar innan årskort löses. Den som vill lösa årskort tar kontakt med Mathilda Kjellqvist 0705715552.

Alla ska uppvisa medlemsbevis vid cirkelns terminsstart.