DM för patrullhundar 2018
 
Vi som är aktiva med patrullhund och vill tävla, eller bara umgås, anordnar tillsammans en trevlig dag med patrullhunds DM för tjänstehundarna i distriktet.
 
Lördagen den 19/5 2018, Karlsborg
 
Alla certade patrullhundsekipage är välkomna, vi hoppas att vi blir många och att detta kan ses som ett roligt sätt att träffas om umgås på.
Haka på med eller utan perfekt tävlingslydnad!
 
De som inte vill tävla, men gärna vill komma som hjälpreda och publik, är mer än välkomna.
Alla tävlingsdeltagare måste vara beredda på att hjälpa till under tävlingen, då vi inte har så gott om figuranter. Reglementsenlig M90 gäller under tävlingstid.
 
Starttid för evenemanget är beroende på antalet anmälda deltagare och delges när anmälningstiden gått ut. Upplägg av dagen skickas också ut då, men det kommer att ingå gemensam förtäring, pizza, som distriktets tjänstehundskommitté bjuder på.
 
Anmälan för tävlande görs till Kristin Martinfält, via mail eller sms senast 27/4 18.kmartinfalt@hotmail.com eller 0703620720
I anmälan ska hundens fullständiga namn, regnr., ras och kön meddelas. Så även förarens namn, medlemsnummer och klubbtillhörighet.
 
Anmälningsavgift för tävlande 200 kr. Detta betalas på tävlingsdagen. Anmält ekipage, som inte dyker upp till start och saknar veterinärintyg, faktureras startavgiften.
 
Intresserade funktionärer hör av sig till Mikael Åberg, så snart som möjligt. nero_aberg@hotmail.com eller 0729838213
 
Välkomna!