KURS I PERSONSÖK

Denna kurs vänder sig såväl till dig som gått kurs i personsök förut som till dig som är nybörjare. Vi hjälps alla åt i träningen men varje ekipage utbildas individuellt utifrån sin kunskapsnivå.

En sökhunds uppgift är att hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda till exempel i skogsterräng eller i en raserad byggnad.

Att träna och tävla i sök är en mycket bra aktivering även för de hundar som inte används till samhällsnyttiga ändamål och på denna kurs välkomnas hundar av alla raser/storlekar.

När man tränar sök skall man vara flera ekipage så att man kan hjälpas åt att gömma sig som figurant. Man blir ofta ett träningsgäng som har trevligt tillsammans. Sök är därför också en social och rolig sysselsättning för både förare och hund!

Vi kan nu erbjuda en kurs i personsök. Vi går igenom och tränar grundläggande kunskaper för sökhunden som:

-Vindteori

-Sökteori

-Upplägg sök

-Hundens markeringssätt (rulle/skall)

-Befästa markering

-Figurantintresse

-Hitta-övningar

-Sökarbete i olika miljöer såsom skogssök, industrisök, rassök

Då vi kommer att variera träningsplatser bör du som går kursen ha tillgång till bil samt bur för förvaring av hunden då det blir en del väntetid. Du behöver även SBK tjänstetecken till hunden samt någon form av hjälm för eget bruk.

Din hund ska vara vaccinerad enligt SKK:s regelverk samt Id-märkt.

 

Förkunskaper: Din hund ska ha viss allmänlydnad och kunna arbeta lös i de olika sökmiljöerna.

Instruktör: Jan-Olof Säll

Aktuella kursdagar/tider: Kursen startar torsdagen den 7/3 18.30 med ett teoripass. Därefter söndagar 9.00-13.00. Vi kör på under våren, cirka 15 tillfällen.

Kursavgift: 500:- som betalas till klubbens postgiro 135087-5 senast 28/2. Ange ”sök” samt ditt namn vid inbetalningen!

Medlemsavgift: Du måste vara medlem i Karlsborgs BHK för att gå kursen. Medlemskap löser du så snart du fått bekräftelse på att du kommit med på kursen. Vid kursstarten ska du medföra giltigt medlemsbevis! Hur du löser medlemskap kan du se på hemsidan. Vid frågor, ta kontakt med klubbens kassör.

Anmälan: Via mail till Jan-Olof Säll; wolf.920@hotmail.com senast 28/2. Lämna uppgifter om ditt namn, adress, telefonnummer, mailadress samt personnummer (då vi samarbetar med studiefrämjandet). Även uppgifter om hundens ras och ålder.