Regler

     

 

Regler för Karlsborgs Brukshundklubb Läs mer>>>  

Policys

                                   
  Etisk Policy för Karlsborgs Brukshundklubb Läs mer >>>  
  Policy för hundhållning Läs mer>>>  
  Etisk policy för prov och tävling inom SBK Läs mer >>>   
Stadgar  
  Normalstadgar för Brukshundklubben Läs mer >>>  
  Normalstadgar för Lokalklubb Läs mer >>>
     
 Lagar  
  Tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med hundar under hundförbudstiden  Läs mer >>>