Kontaktuppgifter Styrelsen

 

Ordförande
Jan-Olof Säll

073-9198729
wolf.920@hotmail.com

Vice Ordförande

Elisabeth Persson

0793-358902

ep7303@gmail.com

Sekreterare
Monica Carlsson

076-0498132

monki65@hotmail.com

Kassör
Lars Henryson

070-9381190
lars.henryson@skogaryd.se

 

 

 

 

Protokoll från möten finns att läsa i klubbstugan. Vid frågor kontakta sekreterare Monica Carlsson, kontaktuppgifter finner du ovan.

 

Ledamöter
Elin Dufva
070-6264503
Elin_Dufva@hotmail.com

Frida Gunnarsson
070-3893338
Fridagunnarssonhanken@gmail.com

Jan Holmqvist
076-1423055
jan.hol@telia.com

Suppleanter
1:e Conny kling

070-8505713
Conny_kling@telia.com

2:e Petra Sundgren

petra.sundgren@gmail.com