FORTSÄTTNINGSKURSER I SPECIALSÖK

Specialsök innebär att hunden ska lära sig att söka upp och markera ett speciellt preparat. Från och med 2022 kommer specialsök att vara en officiell tävlingsgren inom SBK men det är också en utmärkt nosaktivering som passar de flesta hundar. På denna kurs lär sig hunden att söka upp och markera bitar av KONG.

För dig som tidigare gått grundkurs i specialsök startar vi nu upp 2 stycken fortsättningskurser där vi vidareutvecklar hundens intresse och skicklighet i sökmomentet.

Kursdagar/tider:

KURS 1: Kursen kommer att hållas onsdagar 18.00-21.00 med start 19 februari.

KURS 2: Kursen kommer att hållas torsdagar 18.00-21.00 med start 20 februari.

Kurserna omfattar 24 studietimmar fördelat på 6 kurstillfällen.

Kursavgift: 950:- betalas till klubbens postgiro 135087-5 senast 13/2 . Invänta bekräftelse på att du kommit med på kursen

Medlemsavgift för närvarande 525:- tillkommer om du inte redan är medlem. Du ansöker om medlemskap via webformuläret på svenska brukshundklubbens hemsida och väljer Karlsborg som din lokalklubb. Betala in i god tid då giltigt medlemsbevis ska medföras till första kurstillfället.

Instruktör: Carina Johansson SBK avtalsinstruktör

Anmälan och frågor: Till Carina Johansson mobil 0767-730312. Anmäl senast 13/2.