IGP/BSL

Inom Internationell prövningsordning IGP ingår fyra olika provformer som syftar till att pröva arbetsförmågan hos hund och förare inom spår, lydnad och skyddsarbete. Inom provformerna i IGP/BSL är det samarbete mellan förare och hund som upplevs starkast. 

Hunden är oftast väldigt angelägen och glad att få komma igång och göra jobbet. Inom avdelningen skydd är hunden tränad att se skyddsärmen på figuranten som den bästa av leksaker och som den vill hålla greppet om.

BSL (brukshundprov spår lydnad)

BSL (brukshundprov spår lydnad) – är en provform som använder samma klassindelning och består av samma spår och lydnad som i IGP.

En viktig egenskap i IGP är att hunden visar arbetsglädje och genomför lydnads- och skyddsmomenten i högt tempo och med bra precision.

I IGP-FH kan hunden ha lugnare tempo, men måste ha koncentrationsförmåga och uthållighet i spårarbetet. Spår tränas på fält, precis som i tävling, och hunden ska ha ett lugnt tempo, djup nos, hög noggrannhet och ett intensivt doftintresse. Det gäller alla spår inom provformerna i IGP.

Skyddsarbetet behöver tränas under noga kontrollerade former tillsammans med utbildad figurant.

Karlsborgs brukshundklubb erbjuder en kurs i lydnadsdelen i IGP/BSL. Kursen vänder sig både till dig som är nybörjare och du som har kommit längre i din träning, då träningen är utifrån individuell förkunskap.

Max 6 deltagare.

Instruktör: Monika Herzberg

Kursens omfattning: 24 studietimmar á 45 minuter. 6 kurstillfällen. 

Kursstart och aktuella kursdagar/tider: lördagar 13:30 – 16:30, med start 8 augusti. 

Kursavgift: 1600 kr som betalas in till klubbens postgiro 135087-5 senast 27 juli!

Du måste även vara medlem i Karlsborgs brukshundklubb. Registrera ditt medlemskap via webformuläret på Svenskabrukshundklubbens hemsida. Medlemskap helbetalande medlem f.n. 525:-. Observera att du skall uppvisa giltigt medlemskort på kursstarten så lös medlemskap i tid så att du hinner få ditt medlemskort från SBK via mail! 

Anmälan: via mail till Bettan, ep7303@gmail.com. Maila uppgifter om namn, adress, telefonnummer, personnummer(då vi har våra kurser i samarbete med studiefrämjandet), hundens namn, ras och ålder. Obs! Anmälan senast 27 juli