Dogparkour

Dogparkour är balans- och koordinationsträning för din hund. Den hjälper hunden att bli medveten om sina kroppsdelar. En hel del hundar har dålig kroppsmedvetenhet och då är detta en utmärkt träning.

Övningarna innebär att hunden ska ta sig upp på föremål (stenar, stubbar, bänkar, murar etc.), gå balansgång, hålla balansen på liten yta, krypa under och hoppa över föremål m.m. Detta är en utmärkt träning för att förbättra självförtroendet hos osäkra hundar och kan även användas som en hjälp då man tränar bort problembeteenden eftersom hunden kan få alternativa beteenden att tänka på och utföra istället.

På kursen får du lära dig nyttiga och roliga övningar som du kan använda både hemma och på promenaden samt hur du tränar in övningarna från grunden på ett säkert och roligt sätt.

Dogparkour tränas enbart med positiv förstärkning vilket innebär att vi inte straffar fel beteende utan istället belönar rätt beteende.

Alla hundar skall ha sele när de tränar Dogparkour för att du som förare ska kunna hjälpa och stötta din hund på ett så säkert sätt dom möjligt.

Instruktör: Karina Ravn, ”Fartfyllda tassar”

Kursens omfattning: 10 studietimmar (en studietimme=45 minuter) fördelat på 5 kurstillfällen

Aktuella datum/tider: Kursen hålls vid klubbstugan Tallåsen på lördagar 10.00-11.30 med start lördag 9 maj.

Anmälan: Via mail till karina@fartfylldatassar.se senast 2 maj. Ange namn, adress, telefonnummer, mailadress samt personnummer. Även uppgifter om hundens namn, ras, ålder

Kursavgift: 1000:- som betalas till klubbens postgiro 135087-5 senast 2 maj. Ange ditt namn samt ”Dogparkour” på inbetalningen!

Du behöver även vara medlem i Karlsborgs brukshundklubb. Du som är ny medlem kan se på hemsidan hur du löser medlemskap. Observera att du vid första kurstillfället skall uppvisa giltigt medlemskort! Du behöver därför lösa medlemskap i god tid så du hinner få medlemsbeviset på mail från SBK innan kursstart.