KURSBESKRIVNING FORTSÄTTNINGSKURS ALLMÄNLYDNAD våren 2020

Kursen öppen för: Hundar som tidigare gått valpkurs/grundkurs eller hundar som passerat valpåldern och har tränat lite grundlydnad sedan innan.

Beskrivning av kursens innehåll:

På kursen kommer vi bland annat att prata om och jobba med:

  • Kontaktövningar
  • Samspel i vardagen
  • Hundens signaler och kroppsspråk
  • Bra belöningsstrategier
  • Motion och kondition
  • Arbete och vila
  • Gå fint i kopplet
  • Inkallning
  • Sitt/ligg-stanna kva
  • nosarbete

Instruktör: Carina Johansson, SBK avtalsinstruktör

Kursavgift: 880:- som skall vara betald i förskott senast 25/3. Betala till klubbens postgiro 135087-5 eller swish 1231612720. Ange ditt namn samt ”allmänlydnad” som meddelande till betalningsmottagaren.

Tillkommer avgift för medlemskap för närvarande 525:- om du inte redan är medlem. Ansökan om medlemskap gör du genom att fylla i webformuläret på Svenska brukshundklubbens hemsida

Kursens omfattning: Kursen omfattar 24 studietimmar (en studietimme=45 minuter) fördelat på 8 kurstillfällen.

Aktuella kursdagar/tider: Kursen kommer att hållas på torsdagar 18.00-20.15 med start torsdagen 2/4 i klubbstugan, Tallåsen. Totalt 8 kurstillfällen.

Anmälan till: Carina Johansson mobiltfn. 0767-730312

Senaste anmälningsdag: 25/3.