Personsök – Fortsättningskurs

En sökhunds uppgift är att hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda till exempel i skogsterräng eller i en raserad byggnad.

Att träna och tävla i sök är en mycket bra aktivering även för de hundar som inte används till samhällsnyttiga ändamål och på denna kurs välkomnas hundar av alla raser/storlekar.

När man tränar sök skall man vara flera ekipage så att man kan hjälpas åt att gömma sig som figurant. Man blir ofta ett träningsgäng som har trevligt tillsammans. Sök är därför också en social och rolig sysselsättning för både förare och hund!

Vi erbjuder nu en fortsättningskurs för dig som redan gått grundkursen (varit med en termin). Vi tränar alla tillsammans och ekipagen får hjälp med övningar utifrån den kunskapsnivå de befinner sig på. Vi går igenom och tränar grundläggande kunskaper för sökhunden som:

-Vindteori

-Sökteori

-Upplägg sök

-Hundens markeringssätt (rulle/skall)

-Befästa markering

-Figurantintresse

-Hitta-övningar

-Sökarbete i olika miljöer såsom skogssök, industrisök, rassök

Då vi kommer att variera träningsplatser bör du som går kursen ha tillgång till bil samt bur för förvaring av hunden då det blir en del väntetid. Du behöver även SBK tjänstetecken till hunden samt någon form av hjälm för eget bruk.

Din hund ska vara vaccinerad enligt SKK:s regelverk samt Id-märkt.

Förkunskaper: Din hund ska ha viss allmänlydnad och kunna arbeta lös i de olika sökmiljöerna.

Instruktör: Jan-Olof Säll

Aktuella kursdagar/tider: Kursen startar tisdagen den 18/8 klockan 18.30 med ett teoripass. Därefter söndagar 9.00-13.00. Vi kör på under hösten, 15 tillfällen.

Kursavgift: 500:- som betalas till klubbens postgiro 135087-5 senast 11/8. Ange ”personsök” samt ditt namn vid inbetalningen!

Du måste vara medlem i Karlsborgs BHK för att gå kursen, för närvarande är medlemsavgiften 525:-. Medlemskapet löser du så snart du fått bekräftelse på att du kommit med på kursen genom att fylla i webformuläret på Svenska brukshundklubbens hemsida. Vid frågor, ta kontakt med klubbens kassör.

Vid kursstarten ska du medföra giltigt medlemsbevis!

Anmälan: Via mail till Jan-Olof Säll; wolf.920@hotmail.com senast 11/8. Lämna uppgifter om ditt namn, adress, telefonnummer, mailadress samt personnummer (då vi samarbetar med studiefrämjandet). Även uppgifter om hundens ras och ålder.