Sök & Rapport – Prova på kurs

Sök är en social och rolig hundsport för både förare och hund.

I sökträningen lär sig hunden att hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i till exempel skogsterräng eller i en raserad byggnad.

Sök tränar man tillsammans med andra ekipage och förarna hjälps då åt att gömma sig som figuranter till hundarna. Samarbetet ger ofta ett träningsgäng med god sammanhållning som har trevligt tillsammans.

I Rapport ska hunden springa mellan två stationer så snabbt som möjligt.

I rapportföringen lär sig hunden först att springa korta avstånd mellan två människor. Så småningom ökar man svårighetsgraden för hunden till allt längre sträckor och svårare terräng. På så sätt tränar man både hundens kondition, självständighet och mod.

Även detta är en sport där man är ett sammansvetsat träningsgäng som hjälps åt.

Att träna och tävla sök och rapport är en mycket bra aktivering för hundar av alla raser!

Nu har du möjlighet att prova på dessa båda grenar! Till rapportföringen behöver du ha med dig en hjälpförare (annan familjemedlem, kompis etc.) som hunden känner och vill springa till.

Kursdag/tider: Kursen hålls på onsdagar 18.00-20.15 med start 26/8. Totalt fem kurstillfällen.

Instruktör: Jan-Olof Säll Anmälan: Till Jan-Olof Säll wolf.920@hotmail.com senast 19/8. Lämna uppgifter om ditt namn, adress, telefonnummer, mailadress och personnummer (då vi samarbetar med studiefrämjandet). Även uppgifter om hundens ras och ålder.

Kursavgift: 400:- som betalas in till klubbens postgiro 135087-5 senast 19/8.

Medlemskap: Du behöver även vara medlem i klubben för att gå kursen. Om du inte redan löst medlemskap gör du det genom webformuläret på Svenska brukshundklubbens hemsida.

Avgift helbetalande medlem 525:-.

På kursstarten ska du kunna uppvisa giltigt medlemsbevis!