Tävlingskurs i Specialsök

Specialsök är en ny tävlingsgren inom SBK som snabbt blivit populär. Tanken är att specialsöksproven ska bli officiella från och med 2023.

Nu startar vi upp en tävlingskurs i specialsök för dig som tidigare gått grund-, fortsättning- samt markeringskurs eller har motsvarande kunskaper (din hund ska vara grundtränad att hitta KONG-bitar i olika miljöer samt ha ett färdigt markeringssätt).

Vi tränar hundarna i tävlingsliknande situationer och kommer under kursens gång att åka runt och träna på olika platser.

Kursstart och aktuella kurstider: Kursen hålls på torsdagar varannan vecka med start 5 november i klubbstugan, Tallåsen. Kvällstid 18.00-21.00.

Totalt 6 kurstillfällen, uppehåll över jul-/nyårshelgen.

Instruktör: Carina Johansson, SBK avtalsinstruktör.

Kursavgift: 950:- som betalas till klubbens postgiro 135087-5 innan kursstart.

Du behöver även vara medlem i Karlsborgs brukshundklubb för att gå kursen, medlemsavgift helbetalande medlem för närvarande 525:-.

Registrera du ditt medlemskap via webformuläret på Svenska brukshundklubbens hemsida. Observera att du ska visa upp giltigt medlemsbevis på kursstarten så lös medlemskap i god tid innan.

Anmälan: Till Carina Johansson mobil 0767-730312