Lydnadstävlingen är inställd!

Med anledning av de nya coronarestriktionerna för Västra Götalandsregionen måste vi dessvärre ställa in vår lydnadstävling på söndag 1/11. Beslutet är fattat i samråd med representant för SBK:s centralorganisation.
Detta är självklart mycket tråkigt både för tävlande och funktionärer men vi ser framåt och hoppas istället på ett fint tävlingsår 2021.
Tävlingskommittén Karlsborgs BK

Coronahantering på klubben UPPDATERAT!

INFORMATION ANGÅENDE CORONAPANDEMIN OCH VERKSAMHETER I KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB

För att begränsa coronapandemin har SKK/SBK beslutat att endast utomhusverksamheter med max 10 deltagare/grupp är tillåtna. Beslutet gäller med omedelbar verkan till och med 31 maj. Beslutet innebär vissa förändringar i vår verksamhet.

  • Valpkurs, Allmänlydnadskurs fortsättning, Agilitykurser samt Spårkurs kommer att hållas som planerat.
  • Kurs samt kamratcirkel i personsök kommer att hållas men måste omorganiseras. Instruktören kommer att meddela deltagarna hur detta ska ske.
  • Kamratcirkel ”Tävlingsträning” kommer att hållas men begränsas till deltagare som sedan tidigare löst 10-kort och deltagit i kamratcirkeln.
  • Specialsökskurser kommer att starta först efter det att gällande restriktioner upphört.
  • Hundpromenader samt hundcafé är inställda!!

Tills vidare gäller att endast en person/familj får gå med hunden på aktuell verksamhet, barn som deltar får dock ha en vuxen med.

Du som deltar i våra aktiviteter måste följa folkhälsomyndighetens råd och framför allt tänka på följande:

  • Den som är sjuk, även med milda symtom, får inte delta och måste ha varit symtomfri åtminstone två dagar innan man kan vara med i klubbaktivitet igen!
  • Håll avstånd till varandra och var noga med handhygienen.

Observera att ovanstående är vad som gäller i nuläget och att informationen kan komma att ändras. För mer information, se SBK:s/SKK:s respektive hemsidor!

Utbildningskommittén, Karlsborgs brukshundklubb