Instruktörer och Handledare

SBK Tävlingsinstruktör i bruks och lydnad

Anna Eklund                        0735358774

Instruktörer SBK                  

Helen Johansson                  073 054 02 81

Barbro Bengtsson                 076 945 80 99

Allmänlydnadsinstruktörer

Sandra Griph                        073 832 20 29

Sara Blomqvist                     07220357770

Agilityinstruktör

Mathilda Kjellqvist               070 571 55 52

Wilma Kjellqvist                   076 107 68 35

Försvarets Hundtjänst

Jan Åberg                              0504 211 68