Regler och Policys

Regler
Regler för Karlsborgs Brukshundklubb Läs mer>>

Policys
Etisk policy för Karlsborgs Brukshundklubb Läs mer>>
Policy för hundhållning Läs mer >>
Etisk policy för prov och tävling inom SBK Läs mer>>

Stadgar
Normalstadgar för Brukshundklubben Läs mer >

Lagar
Tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med hundar under hundförbudstiden Läs mer>>