Policys

Klubbens etiska policy


Bemötande
Visa hänsyn och respekt för alla
Prata MED inte Om varandra
Alla medlemmar är en tillgång
Medlemmarna är klubben


Öppenhet
Var öppen och ärlig


Ansvar
Ta ansvar för ditt ord och dina handlingar

Vår policy gäller även på sociala medier