Priser och Utmärkelser

Du som tävlar för Karlsborgs brukshundklubb kan nu ansöka om ett antal priser och utmärkelser. Samtliga kommer att utdelas på årsmötet 2022.

Klubben kommer att utdela SBK:s Hundförarmärke som finns att få i guld, silver eller brons beroende på den sökandes tävlingsmeriter. Observera att klubben bekostar detta märke!

Brons: Godkänt resultat i lägre klass vid bruksprov eller 1:a pris i lydnadsklass 1.
Silver: Godkänt resultat i elitklass vid bruksprov eller 1:a pris i lydnadsklass 2
Guld: 10 gånger uppfyllt fordringarna för certifikatpoäng i elitklass vid bruksprov eller 10 gånger erövrat 1:a pris i lydnadsklass 3.

Ansökan om hundförarmärket ska innehålla följande:
1.  Förarens namn och adress.
2. Hundens/hundarnas namn samt registreringsnummer.
3. Om man vill ha ett tyg- eller metallmärke
Efter kontroll av den sökandes uppgifter, fattar klubben beslut om tilldelning

Du som tävlat under kalenderåret 2021 kan ansöka om följande priser:

Marhöjs Vp. Bruks är skänkt av Mari-Anne Thorén, kennel Marhöjs. Priset utdelas till den tävlande som under ett kalenderår haft högsta procentuella snitt i tre tävlingar i någon av bruksgrenarna. Tävlande som har tre inteckningar i priset erövrar detta för alltid.

Marhöjs Vp. Lydnad är skänkt av Mari-Anne Thorén, kennel Marhöjs. Priset utdelas till den tävlande som under ett kalenderår haft högsta procentuella snitt i tre tävlingar i lydnadsklass. Tävlande som har tre inteckningar i priset erövrar detta för alltid.

Bizzes Buckla Vp. Bruks är skänkt av Anna Eklund. Priset utdelas till den tävlande som under ett kalenderår haft högst totalpoäng i appellklass (spår, sök eller rapport), – skulle två ekipage ha samma totalpoäng utdelas priset till den tävlande med högst poäng i specialmomentet. Priset skall ständigt vandra i klubben.

Championplakett utdelas till de ekipage som under året erövrat championat i någon officiell tävlingsgren.

Ansökan om dessa priser skall vara tävlingskommittén tillhanda senast den 15 januari 2022!

Maila dina resultat till:
lassie707@hotmail.com

Har du frågor;
Kontakta Helén Johansson Tel: 0730-540281

/Tävlingskommittén