Styrelsen

Ordförande
Jan-Olof Säll
073-9198729
wolf.920@hotmail.com

Vice Ordförande
Frida Gunnarsson
070-3893338
Fridagunnarssonhanken@gmail.com

Sekreterare
Sandra Böttiger
070-6224447
sandrabottiger@hotmail.com

Kassör
Lars Henryson
070-9381190
lars.henryson@skogaryd.se

Ledamöter
Elin Dufva
070-6264503
Elin_Dufva@hotmail.com

Jan Holmqvist
076-1423055
jan.hol@telia.com

Sandra Griph
073-8322029
sandra_griph@hotmail.com

Suppleanter
1. Conny kling
070-8505713
Conny_kling@telia.com

2. Elisabeth Persson

Revisorer
Sten Persson

Oscar Liljegren
073-8036771
oscer.liljegren@live.com

Revisor Suppleanter
Örjan Kjellqvist
072-5048980
orjan.kjellqvist@telia.com

Peo Grenholm
070-5785781
peo.grenholm@gmail.com