Övriga förtroendevalda

Revisorer
Mattias Bergh

Sten Persson

Revisor Suppleanter
Katarina Broberger

Valberedningen 
Lars Henryson
070-9381190
lars.henryson@skogaryd.se