Komittèer

Kontaktuppgifter Kommittéer

Tävling
Helen Johansson
lassie707@hotmail.com

Utbildning
Mathilda Kjellqvist Mathilda.kjellqvist@hotmail.com 0705715552

Ann Arleberg 
annarleberg@gmail.com
0702145344

Agility
Wilma Kjellqvist
wilma.biffen@hotmail.com
0761076835 

Monika Ramhöj
ramhoj@carlsborg.net
0702877207

Räddningshund
Jan-Olof Säll
wolf.920@hotmail.com
0739198729

Kök

Stuga och planer
Mats Svanqvist

Ungdom
Frida Gunnarsson
fridagunnarssonhanken@gmail.com
0703893338

Patrullhund
Vilande –
Elisabeth Persson
ep7303@gmail.com

Rasutveckling
Vilande

Ansvarig PR
Jan-Olof Säll
wolf.920@hotmail.com
0739198729

Webmaster
Therese Wärja
webmaster-sbkkarlsborg@outlook.com
0703619424

Fotograf
Monalie Nilsson
monalie.nilsson@skogaryd.se
0733705306