Grundkurs i specialsök

Nu startar vi upp ännu en grundkurs i SPECIALSÖK!

Specialsök innebär att hunden lär sig söka efter och markera något speciellt. Många tränade hundar används i samhällets tjänst. Inom polisen kan en specialsökhund lära sig söka efter exempelvis narkotika, ammunition och även markera liklukt medan andra specialsökhundar kan dresseras att markera vägglöss eller mögel. Hundar kan användas för att förutsäga och varna vid epilepiska anfall eller blodsockerfall vid diabetes.

Specialsök är också en utmärkt sysselsättning och stimulans för hundar av alla raser, där de får göra det de gillar bäst; använda sin nos! Från 2023 är tanken att specialsök skall bli en ny officiell bruksgren inom SBK.

På denna grundkurs lär sig hunden att markera små bitar av KONG, vilket också sedan kommer att användas på tävling. Specialsökhunden tränas att så småningom jobba i olika miljöer.

Alla hundar från 6 månaders ålder är välkomna. Det är bra om hunden kan jobba lös, men det är inget krav.

Kursdagar/tider: Kursen kommer hållas på torsdagar varannan vecka 18.00-21.00.

6 kurstillfällen, totalt 24 studietimmar. Vi startar upp kursen torsdag 12 november i klubbstugan, Tallåsen. OBS! Uppehåll under jul/nyårshelgen!

Kursavgift: 950:- Betalas in till klubbens postgiro 135087-5 innan kursstart. Medlemsavgift 525:- tillkommer om du inte redan är medlem. Du ansöker om medlemskap via webbformuläret på Svenska brukshundklubbens hemsida och väljer Karlsborg som din lokalklubb. Betala in i god tid då giltigt medlemskort ska medföras till första kurstillfället!

Instruktör: Carina Johansson, SBK-instruktör

Anmälan och frågor: Till Carina Johansson, mobil 0767-730312