Kamratcirkel personsök hösten 2020

Kamratcirkeln i personsök vänder sig till dig som tidigare gått nybörjar- och fortsättningskurs i personsök på Karlsborgs brukshundklubb.

Cirkeln startar tisdag 18/8 18.30 i klubbstugan, Tallåsen med en teoretisk genomgång. Därefter kör vi tillsammans med sökkursen på söndagar mellan 9-13.

På kamratcirkeln hjälper vi varandra att träna vidare och utvecklas i sökarbetet med viss handledning från instruktör.

För att vara med på cirkeln betalar du 300:- till klubbens postgiro 135087-5 senast 11/8. Ange ”kamratcirkel” samt ditt namn som meddelande till betalningsmottagaren.

Du ska även vara medlem i Karlsborgs brukshundklubb och vid första cirkeltillfället uppvisa medlemsbevis.

Föranmälan till Jan-Olof Säll wolf.920@hotmail.com senast 11/8. Lämna uppgifter om ditt namn, adress, telefonnummer, mailadress samt personnummer då vi samarbetar med studiefrämjandet!