Coronahantering på klubben UPPDATERAT!

INFORMATION ANGÅENDE CORONAPANDEMIN OCH VERKSAMHETER I KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB

För att begränsa coronapandemin har SKK/SBK beslutat att endast utomhusverksamheter med max 10 deltagare/grupp är tillåtna. Beslutet gäller med omedelbar verkan till och med 31 maj. Beslutet innebär vissa förändringar i vår verksamhet.

  • Valpkurs, Allmänlydnadskurs fortsättning, Agilitykurser samt Spårkurs kommer att hållas som planerat.
  • Kurs samt kamratcirkel i personsök kommer att hållas men måste omorganiseras. Instruktören kommer att meddela deltagarna hur detta ska ske.
  • Kamratcirkel ”Tävlingsträning” kommer att hållas men begränsas till deltagare som sedan tidigare löst 10-kort och deltagit i kamratcirkeln.
  • Specialsökskurser kommer att starta först efter det att gällande restriktioner upphört.
  • Hundpromenader samt hundcafé är inställda!!

Tills vidare gäller att endast en person/familj får gå med hunden på aktuell verksamhet, barn som deltar får dock ha en vuxen med.

Du som deltar i våra aktiviteter måste följa folkhälsomyndighetens råd och framför allt tänka på följande:

  • Den som är sjuk, även med milda symtom, får inte delta och måste ha varit symtomfri åtminstone två dagar innan man kan vara med i klubbaktivitet igen!
  • Håll avstånd till varandra och var noga med handhygienen.

Observera att ovanstående är vad som gäller i nuläget och att informationen kan komma att ändras. För mer information, se SBK:s/SKK:s respektive hemsidor!

Utbildningskommittén, Karlsborgs brukshundklubb

You May Also Like

Leave a Reply