Mötesprotokoll

Här finns de senaste mötesprotokollen från Karlsborgs Brukshundklubb.
Där det står att något bifogas protokollet så finns det tillsammans med det fysiska protokollet i klubbstugan.

Styrelsemöte 2021-04-27

Styrelsemöte 2021-03-30