Spårkurs

Att följa ett spår är en naturlig instinkt hos hunden som grundar sig i förfadern vargens förmåga att till exempel söka bytesdjur eller hitta sin flock.

På den här kursen tränar vi hunden att följa markbunden vittring av en människa och så småningom även hitta och markera föremål som spårläggaren lagt ut.

Som förare är det spännande att följa efter en spårhund och se vilket fantastiskt luktsinne hunden har. En duktig hund kan tränas att spåra i skog, på asfalt, grus eller i samhällets alla miljöer. Spårträningen bjuder på härliga naturupplevelser för både förare och hund.

En hund som spårtränas övar upp sin koncentrationsförmåga och tränar samtidigt sin kropp och sina muskler på ett funktionellt sätt. Spårträning är därför något alla hundar mår bra av.

Nu kan vi erbjuda en kurs i personspår för dig som är intresserad av spår som aktivering eller har målsättningen att delta i SBK:s bruksprov. Om du är nybörjare får du hjälp att skapa ett spårintresse hos din hund och komma igång med grundövningar. Om du har kommit en bit på vägen i din spårutbildning får du hjälp med fortsatt spårutveckling och problemlösning på den nivå ni befinner er.

Kursen är öppen för alla hundar från cirka 6 månaders ålder.

Du behöver en sele och lina som hunden kan arbeta i samt godis/leksak som hunden gillar. Tillgång till bil är nödvändigt då kursen till största delen hålls ute i skog och mark

Instruktör: Helén Johansson, SBK-instruktör.

Aktuella kursdagar/tider: Kursen omfattar 20 studietimmar (en studietimme=45 minuter) fördelat på 5 kurstillfällen. Vi träffas varannan onsdag med start 22 april 18:00-21:00. Övriga kursdatum: 6/5, 20/5, 3/6 samt 17/6.

Anmälan: Till Helén Johansson telefon 0730-540281 senast 15 april

Kursavgift 800:- betalas till klubbens postgiro 135087-5 senast 15 april. Ange ditt namn samt ”spårkurs” som meddelande till betalningsmottagaren.

Medlemskap: För att gå kursen måste du även vara medlem i Karlsborgs brukshundklubb. Medlemsavgiften är för närvarande 525:-.

Du ansöker om medlemskap genom webformuläret på Svenska brukshundklubbens hemsida och anger Karlsborg som din hemmaklubb. När ditt medlemskap registrerats får du ett medlemsbevis via mail. Observera att du måste uppvisa giltigt medlemsbevis vid första kurstillfället!